Over ons

NORTV is de koepelorganisatie van de 10 Vlaamse regionale televisieomroepen.

Binnen deze structuur zijn alle licentiehouders vertegenwoordigd.

NORTV staat voor Niet-Openbare Regionale Televisieverenigingen Vlaanderen vzw. Dit zijn haar doelstellingen:

01

Belangenbehartiging

De NORTV behartigt de belangen van de regionale televisieomroepen in Vlaanderen en Brussel.

02

Samenwerking

Zij wil verbindend optreden tussen de 10 erkende regionale omroepen en de samenwerking stimuleren.

03

OVERLEG

Zij is een overlegorgaan dat gezamenlijke standpunten van deze omroepen wil tot stand brengen.

04

VERTEGENWOORDIGING

De NORTV vertegenwoordigt deze omroepen bij de Vlaamse overheid en de administratie media.

05

CONTACT

Zij onderhoudt contacten met de andere bij het mediagebeuren betrokken organisaties en instanties.

06

iNFORMEREN

De NORTV wil informeren over de gezamenlijke initiatieven en standpunten van de regionale omroepen.

07

ONDERZOEK

Zij wil het onderzoek stimuleren naar de functie en de performantie van de regionale omroepen.

08

WETGEVING

De vereniging volgt de evolutie van het wetgevend kader en brengt hierover advies uit.

09

EVOLUTIE

Zij volgt de evolutie in het medialandschap en zoekt antwoorden op nieuwe uitdagingen.

10

IMAGO

De NORTV neemt initiatieven om het imago van de regionale omroepen te consolideren.