top of page

Wetgeving

Besluit regionale televisieomroep- organisaties

Besluit van 23 november 2018: de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de regionale televisieomroeporganisaties ter uitvoering van artikel 166/1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie.

Besluit regionale televisieomroep- organisaties

Besluit van 25 april 2014 van de Vlaamse Regering betreffende de regionale televisieomroeporganisaties ter uitvoering van artikel 166/1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie

Decreet regionale televisieomroep- organisaties

Decreet van 21 februari 2014 

houdende wijziging van diverse bepalingen over de regionale televisieomroeporganisaties van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie.

Decreet invoering stimuleringsregeling voor audiovisuele sector

Decreet van 17 januari 2014 

tot wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, houdende invoering van een stimuleringsregeling voor de audiovisuele sector

bottom of page