top of page

Waarderingsonderzoek

In het kader van de samenwerkingsovereenkomsten tussen de Vlaamse Overheid en de Vlaamse Regionale Televisieomroepen zijn een aantal prestatiebeoordelingen bepaald, waaronder een waardering van de nieuwsprogramma’s die door de regionale omroepen uitgezonden worden.

De beoogde minimale waardering werd op 7/10 vastgelegd (op een schaal van 0 tot 10). Hieronder leest u een samenvattend overzicht van de resultaten die uit het kwantitatief onderzoek naar voren kwamen, uitgevoerd en geanaliseerd door Why5.

zapper.png
Resultaten en inzichten
Evaluatie nieuwsprogramma’s

De nieuwsprogramma’s van alle regionale televisiezenders voldoen elk aan de minimum te behalen beoordeling. Kijkers van de verschillende zenders gaven een gemiddelde beoordeling van minimaal 7,0 (op een schaal van 0 tot 10), met beperkte variatie over de zenders. De nieuwsverstrekking werd tevens beoordeeld op enkele specifieke inhoudelijke criteria. Daaruit bleek dat een overgrote meerderheid (gemiddeld meer dan 9 op 10) vond dat het regionale nieuws betrouwbaar en actueel is. Verder gaven gemiddeld 8 op 10 kijkers aan dat de regionale nieuwsprogramma’s in touch zijn met de gemeente, toegankelijk zijn en aantrekkelijk om naar te kijken.

Waardering

De nieuwsprogramma’s van alle regionale televisiezenders behalen de minimum score.

Toegankelijk

8 op de 10 kijkers vindt het nieuws toegankelijk en aantrekkelijk om naar te kijken.

Kijkgedrag

77% geeft aan even vaak te kijken naar regionale televisie dan het jaar voordien.

Televisie

94% gebruikt vooral het televisiescherm om te kijken naar regionale televisie.

Mediaconsumptie

De overgrote meerderheid heeft het kijkgedrag t.a.v. regionale zenders niet aangepast het afgelopen jaar; gemiddeld gezien (over de zenders heen) geeft 77% aan even vaak te kijken naar regionale tv. Men stemt in eerste plaats af op regionale zenders uit belangstelling voor of interesse in actualiteit en nieuws (94%) en verkeer en mobiliteit (82%), al is er ook een breed draagvlak voor gemeentepolitiek (73%), entertainment (72%), cultuur (71%) en toerisme (70%).

Het valt op dat op het vlak van kijkgedrag leeftijd een determinerende factor is: 55-plussers vinden vaker hun weg terug naar regionale tv, en kiezen vaak bewust voor het kanaal. Mensen jonger dan 35 zullen eerder geneigd zijn om te blijven kijken tijdens het zappen.

Televisie blijft het dominante platform om naar regionaal nieuws te kijken: tenminste 94% stemt af op hun regionale zender via de televisie, terwijl ca. 9% van alle kijkers (ook) wel via pc/laptop kijkt. Tablet of smartphone wordt slechts door weinigen gebruikt om naar de nieuwsuitzendingen te kijken.

Methodologie

Het onderzoek werd uitgevoerd door WHY5Research a.d.h.v. een online enquête van ca. 10 minuten bij een online panel. Het veldwerk vond plaats in november 2018 en in de zendgebieden van de Vlaamse Regionale tv-zenders in Vlaanderen en Brussel.

De waarderingsbarometer zal de komende 4 jaar opnieuw plaatsvinden om verdere evoluties in kaart te brengen.

bottom of page