top of page

Waarderingsonderzoek herbevestigt relevantie van regionale omroepen.

De regionale omroepen laten sinds 2012 jaarlijks in opdracht van de Vlaamse Overheid een onafhankelijk waarderingsonderzoek uitvoeren van hun nieuwsprogrammatie. Alle omroepen krijgen zowel voor hun nieuwsaanbod in het algemeen als voor specifieke nieuwsprogramma’s een score van ruim 7 op 10 van de kijker en halen daarmee opnieuw de vooropgestelde kwaliteitsnorm.

Resultaten en inzichten

Belangrijkste vaststellingen
Het aandeel kijkers dat even vaak kijkt naar regionale zenders, blijft stabiel.
Televisie is nog steeds het belangrijkste medium voor het bekijken van nieuwsprogramma’s, maar het belang ervan neemt af en wordt meer en meer overgenomen door andere digitale media, vooral op laptop/PC of smartphone kijkt men via website of sociale media
Opnieuw een goede waardering voor de nieuwsprogramma’s van alle regionale zenders: alle zenders behalen de doelstelling van 7/10 op zenderniveau
Het nieuwsaanbod blijft op de meeste punten aan de vereisten voldoen en ten aanzien van vorige meting zelfs verbeteren
Belangrijkste interessedomeinen blijven actualiteit en mobiliteit, gevolgd door entertainment, toerisme en cultuur
Positieve evolutie in inhoudelijke evaluatie

Over het algemeen beantwoorden de nieuwsprogramma’s meer en meer aan de verschillende maatstaven.

De belangrijkste elementen blijven betrouwbaarheid en actualiteit, gevolgd door “in touch” zijn met mensen uit de buurt en toegankelijkheid.

Belangrijkste interessedomeinen blijven actualiteit en mobiliteit, gevolgd door entertainment, toerisme en cultuur

closeup-woman-holding-tv-remote-control-surfing-programs-tv-watching-tv-home.jpg

Methodologie

Dit onderzoek is de tweede meting volgens deze opzet. Het onderzoek werd opnieuw uitgevoerd door WHY5Research a.d.h.v. een online enquête van ca. 10 minuten bij een online panel. Voor de organisatie van het veldwerk werd samengewerkt met onze online veldwerkpartner Bilendi. Het veldwerk vond plaats in november 2023 en in de zendgebieden van de Vlaamse Regionale tv-zenders in Vlaanderen en Brussel.

bottom of page