top of page

Waarderingsonderzoek bevestigt groeiende meerwaarde van regionale omroepen

In het kader van de samenwerkingsovereenkomsten tussen de Vlaamse Overheid en de Vlaamse Regionale Televisieomroepen zijn een aantal prestatiebeoordelingen bepaald, waaronder een waardering van de nieuwsprogramma’s die door de regionale omroepen uitgezonden worden.

De beoogde minimale waardering werd op 7/10 vastgelegd (op een schaal van 0 tot 10).

Hieronder leest u een samenvattend overzicht van de resultaten die uit het kwantitatief onderzoek naar voren kwamen, uitgevoerd en geanaliseerd door Why5.

Resultaten en inzichten

Waardering nieuwsprogramma's

De resultaten van 2019 bevestigen de goede resultaten uit 2018. Zowel de algemene waardering als de waardering van specifieke programma’s krijgt een goede evaluatie van het kijkpubliek. Alle zenders en programma’s grenzen aan of halen de waarderingsdoelstelling die door de Vlaamse Overheid werd bepaald.

Er is een positieve trend waar te nemen in vergelijking met 5 jaar geleden. Er is in de afgelopen jaren door de verschillende zenders hard gewerkt aan het verhogen van de kwaliteit van de nieuws- en informatieverstrekking, met merkbaar resultaat.

Het nieuwsaanbod werd ook beoordeeld op enkele specifieke inhoudelijke criteria. Daaruit bleek opnieuw dat een overgrote meerderheid vond dat het regionale nieuws betrouwbaar en actueel is en in touch met wat er leeft…. Bovendien stellen we vast dat de relevantie voor de leefwereld van het kijkpubliek, over de zenders heen toeneemt: van 73% in 2018 naar 77% in 2019.

Waardering

De nieuwsprogramma’s van regionale televisiezenders behalen de minimum score.

Relevantie

De relevantie voor de leefwereld stijgt van 73% naar 77%.

Kijkgedrag

De overgrote meerderheid heeft het kijkgedrag niet aangepast.

Televisie

97% gebruikt vooral het televisiescherm om te kijken naar regionale televisie.

Mediaconsumptie

Net zoals vorig jaar, heeft de overgrote meerderheid (ca. 75%) het kijkgedrag t.a.v. regionale zenders niet aangepast.

Televisie blijft veruit het dominante platform om nieuwscontent te consumeren, ook de manier waarop blijft (grotendeels) consistent: tenminste 97% stemt af op hun regionale zender via de televisie (stabiel t.a.v. 2018). Deze consumptie gebeurt meestal omwille van het feit dat men gewoon aan het kijken is naar wat er op dat moment wordt uitgezonden (52%) of omdat men bleef hangen bij het zappen (38%).

Toch neemt het aantal mensen dat bewust kijkt op een specifiek uur wel significant af t.a.v. 2018. Dit vertaalt zich nog niet in meer mensen die opnames bekijken of on demand kijken, maar het is mogelijk een teken aan de wand dat ook bij de kijkers van regionale zenders een alternatieve manier van kijken ingang vindt.

Methodologie

Dit onderzoek is de tweede meting volgens deze opzet. Het onderzoek werd opnieuw uitgevoerd door WHY5Research a.d.h.v. een online enquête van ca. 10 minuten bij een online panel. Voor de organisatie van het veldwerk werd samengewerkt met onze online veldwerkpartner iVOX. Het veldwerk vond plaats in november 2019 en in de zendgebieden van de Vlaamse Regionale tv-zenders in Vlaanderen en Brussel. Er volgen nog metingen om verdere evoluties in kaart te brengen.

bottom of page