top of page

Waarderingsonderzoek bevestigt groeiende meerwaarde van regionale omroepen

De regionale omroepen laten jaarlijks een onafhankelijk waarderingsonderzoek uitvoeren van hun nieuwsprogrammatie. Alle omroepen krijgen zowel voor hun nieuwsaanbod in het algemeen als voor specifieke nieuwsprogramma’s een score van ruim 7 op 10 van de kijker en halen daarmee opnieuw de kwaliteitsnormen vooropgesteld door de Vlaamse overheid. Bekeken over de laatste 4 jaar is de gemiddelde score van het nieuwsaanbod ook toegenomen – een mooie bevestiging van de appreciatie van de kijker.

Resultaten en inzichten

Waardering nieuwsprogramma's

De coronacrisis zorgde in 2020 voor een verhoogde kijkintensiteit. Die is in 2021 opnieuw genormaliseerd tot op het pre-covid niveau, dat weliswaar nog steeds duidelijk hoger is dan in de eerste meting in 2018. TV blijft het belangrijkste medium voor het bekijken van nieuwsprogramma’s, maar het belang ervan neemt licht af, ten voordele van andere, digitale, media.

Dat is met name zo voor jongere generaties.

 

De kijker is nog steeds vooral geïnteresseerd in actualiteit en mobiliteit. Ten aanzien van de vorige meting stellen we een daling van de interesse vast in thema’s zoals toerisme, gemeentepolitiek en economisch nieuws. Tegelijk tekenen zich stijgende tendenzen af voor de interesse in entertainment, lifestyle en regionale sport.

De belangstelling van de kijker voor ontspanning in de eigen regio lijkt daarmee te groeien.

Het regionale nieuws wordt opnieuw vooral gewaardeerd omwille van de betrouwbaarheid en actualiteitswaarde. We zien echter ook significante stijgingen op andere belevingsdimensies zoals aantrekkelijkheid, de mate waarin regionale omroepen inspelen op interesses van kijkers, en de mate waarin ze helpen de eigen gemeente/stad te ontdekken. Deze stijgingen wijzen op een brede en groeiende relevantie van de regionale omroepen.

Methodologie

Dit onderzoek is de tweede meting volgens deze opzet. Het onderzoek werd opnieuw uitgevoerd door WHY5Research a.d.h.v. een online enquête van ca. 10 minuten bij een online panel. Voor de organisatie van het veldwerk werd samengewerkt met onze online veldwerkpartner iVOX. Het veldwerk vond plaats in november 2021 en in de zendgebieden van de Vlaamse Regionale tv-zenders in Vlaanderen en Brussel. Er volgen nog metingen om verdere evoluties in kaart te brengen.

bottom of page