top of page

Waarderingsonderzoek bevestigt relevantie van regionale omroepen.

De regionale omroepen laten jaarlijks een onafhankelijk waarderingsonderzoek uitvoeren van hun nieuwsprogrammatie. Alle omroepen krijgen zowel voor hun nieuwsaanbod in het algemeen als voor specifieke nieuwsprogramma’s een score van ruim 7 op 10 van de kijker en halen daarmee opnieuw de kwaliteitsnormen vooropgesteld door de Vlaamse overheid.

Dit jaar werd het onderzoek voor de vijfde keer uitgevoerd en is de belangstelling en relevantie van regionale omroepen opnieuw bevestigd.

Resultaten en inzichten

Belangrijkste vaststellingen
Sinds 2018 zeggen steeds minder kijkers dat ze zelden naar de regionale omroep kijken,
en neemt het aandeel wekelijkse en maandelijkse kijkers aanzienlijk toe

 

 


Televisie is nog steeds het belangrijkste medium voor het bekijken van nieuwsprogramma’s, maar het belang ervan neemt af en wordt meer en meer overgenomen door andere digitale media, met name de tablet en smartphone. 

Dit geldt voornamelijk voor de jongere generaties.

 

 


De gemiddelde score van het nieuwsaanbod is stabiel doorheen de tijd, met een duidelijke bevestiging van de kijkerswaardering.
Bovendien hebben de omroepen die vroeger het laagst scoorden, zoals , hun score in de loop der tijd verhoogd tot een 7.

 

 

 

Het nieuwsaanbod blijft op de meeste punten aan de vereisten voldoen
De aspecten die het hoogst scoorden (betrouwbaarheid en actualiteit) behielden hun hoge score, terwijl de aspecten die het laagst
scoorden (zoals de relevantie en balans van de nieuwsprogramma's en de ontdekking van de stad/gemeente) hun score verhoogden
sinds 2018.

 

 


De meeste kijkers zijn vooral geïnteresseerd in actualiteit en mobiliteit (blijft stabiel sinds 2018)
Het is vrij stabiel voor de meeste andere onderwerpen
Regionale sport, lifestyle en nachtleven zijn de onderwerpen die sinds 2018 het meest zijn gestegen

Het regionale nieuws wordt opnieuw vooral gewaardeerd omwille van de betrouwbaarheid en actualiteitswaarde. We zien echter ook significante stijgingen op andere belevingsdimensies zoals aantrekkelijkheid, de mate waarin regionale omroepen inspelen op interesses van kijkers, en de mate waarin ze helpen de eigen gemeente/stad te ontdekken. Er is een steigende interesse in verenigingsleven, nachtleven en regionale sport. -35 jarigen zoeken meer het 'zachtere' nieuws uit de streek.

closeup-woman-holding-tv-remote-control-surfing-programs-tv-watching-tv-home.jpg

Methodologie

Dit onderzoek is de tweede meting volgens deze opzet. Het onderzoek werd opnieuw uitgevoerd door WHY5Research a.d.h.v. een online enquête van ca. 10 minuten bij een online panel. Voor de organisatie van het veldwerk werd samengewerkt met onze online veldwerkpartner iVOX. Het veldwerk vond plaats in november 2021 en in de zendgebieden van de Vlaamse Regionale tv-zenders in Vlaanderen en Brussel. Er volgen nog metingen om verdere evoluties in kaart te brengen.

bottom of page