top of page

Minister van Media Benjamin Dalle enthousiast over het aanbod regionaal videomateriaal bij Meemoo


Videomateriaal gerichter inzetten in het lager onderwijs? Wat met lokale onderwerpen? Met deze vragen ging Meemoo met Artveldehogeschool aan de slag. Conclusie? Regionale items blijken een grote meerwaarde te zijn, omdat de vorm en inhoud goed aansluit bij de leefwereld van kinderen!

Naast kennis leverde dit project ook lesklare collecties op Het Archief voor Onderwijs op, met het materiaal uit de archieven van alle 10 de Vlaamse regionale omroepen.


In februari 2019 ging een Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) van start om het lager onderwijs te voorzien van audiovisuele contextbronnen met regionale insteek. Uit dat onderzoek bleek immers dat die door het taalgebruik, de nabijheid en de herkenbare leefwereld van de leerlingen een grote meerwaarde hebben in de klas.

Arteveldehogeschool-docenten uit de lerarenopleiding lager onderwijs Sven De Maertelaere en Thibaut Cromphaut namen het didactische luik van dit project op zich. Ze vertrokken hierbij van een analyse van de leerplandoelen en eindtermen van het lager onderwijs. Ze selecteerden beeld en geluid, verzamelden deze in collecties per lesonderwerp en verrijkten deze met context en lestips. Vanuit hun expertise en kennis van het eigen archief adviseerden de regionale omroepen onder onze contentpartners bij de zoektocht naar geschikte videofragmenten.


Sinds kort vinden leerkrachten lager onderwijs een selectie van beeldmateriaal met regionale insteek - goed voor 500 filmpjes - op het onderwijsplatform van Meemoo. Ze kunnen de video’s vlot gebruiken via 30 meteen inzetbare collecties opgedeeld per provincie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het was nog nooit zo makkelijk om relevant regionaal audiovisueel materiaal binnen te halen in het klaslokaal.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page