top of page

De Vlaamse regering investeert 2 miljoen euro in digitale transformatie van de regionale omroepen


De tien regionale omroepen in Vlaanderen slaan de handen in elkaar om een ambitieus digitaal transformatieplan te realiseren. De zenders willen onder meer hun sterke content nog beter gaan verspreiden op diverse digitale platformen en het makkelijker maken voor kijkers en burgers om zelf nieuws aan te leveren. Vlaams minister Dalle maakt hier 2 miljoen euro voor vrij vanuit de relancemiddelen, de zenders zelf 500.000, het gaat dus om een cofinanciering. “Onze regionale omroepen staan heel dicht bij wat leeft in onze steden en gemeenten. Ook zij moeten versneld de mogelijkheid hebben om mee te gaan met de meest moderne evoluties in medialand,” aldus Dalle.

Vlaanderen kent een heel rijk landschap aan lokale televisieomroeporganisaties. In totaal tien regionale omroepen zorgen de klok rond voor lokaal nieuws. Dat wordt door de vele kijkers erg geapprecieerd. Recente cijfers (Waarderingsbarometer NORTV 2021) tonen aan dat de kijkers het nieuwsaanbod ruim 7 op 10 geven. Het regionale nieuws wordt vooral gewaardeerd omwille van de betrouwbaarheid en de actualiteitswaarde en omdat het nauw aansluit bij de leefwereld van de mensen.


Toch staan onze regionale omroepen voor grote uitdagingen. Dezelfde studie geeft aan dat de kijker ook steeds meer het regionale nieuws online gaat zoeken. Vooral bij de jonge generatie kijkers neemt het belang van lineair tv-kijken steeds meer af, ten voordele van digitale platformen. En terwijl de lokale reclame-inkomsten nu al opnieuw op het pre-coronaniveau zitten, heeft die crisis een daling van nationale reclame met zich gebracht. Er is dus op diverse vlakken actie en verandering nodig.

Vlaams minister van Media, Benjamin Dalle is tevreden dat alle zenders hier de handen in elkaar slaan. “We moeten onze regionale zenders koesteren. De coronacrisis heeft aangetoond dat we echt wel op zoek zijn naar heel lokaal nieuws. Hoewel we nog nooit zo sterk verbonden waren met de wereld, is het toch ook vooral wat er gebeurt dicht bij ons, dat ons echt interesseert. De regionale zenders spelen hierin een heel belangrijke rol. Via dit plan willen we hen de tools geven om ook mee te evolueren naar heel moderne mediabedrijven die inspelen op de laatste digitale trends.”

Vandaar een ambitieus transitieplan dat inzet op 5 speerpunten:


1. Via één gezamenlijk real time data-analysedashboard voor alle zenders wordt het gebruikersgedrag op websites, apps en sociale media beter in kaart gebracht. Dit zorgt ervoor dat de zenders een beter zicht krijgen op wie hun platformen bezoekt. Dankzij dit dashboard kunnen ze ook aansluiten op het crossmediaal meetsysteem, een ander relanceproject dat momenteel in de steigers staat.

2. De zenders willen de burgers meer betrekken bij de nieuwsberichtgeving. De regionale zenders staan heel dicht bij wat leeft in onze steden en gemeenten. Daarom wordt er werk gemaakt van een nieuw digitaal platform waar kijkers en burgers content kunnen aanleveren. Er wordt daarnaast ook geïnvesteerd in apparatuur die zorgt voor vlottere interactie tussen de journalisten en de kijkers: bijvoorbeeld door meer live-interventies.

3. Steeds meer mensen consumeren hun nieuws via sociale platformen. Daarom willen de regionale zenders meer aanwezig zijn op digitale platformen. Nieuwsitems zullen bijvoorbeeld beter aangepast en geschikt gemaakt worden voor sociale media en andere digitale kanalen.

4. Het ‘technische hart’ van de redacties krijgt een digitale update. Het multiplatform redactie- en publicatiesysteem moet het mogelijk maken om sneller en met grotere capaciteit nieuws te verwerken.

5. De verdienmodellen in de mediasector zijn ongelofelijk snel aan het veranderen. Steeds meer willen adverteerders online zichtbaar zijn. De regionale zenders willen een groter digitaal bereik omzetten in meer digitale inkomsten. Ze zullen daartoe gezamenlijk een digitaal commercieel aanbod ontwikkelen.

‘De regionale omroepen hebben de coronacrisis al bij al goed doorstaan, de kijkers hebben de voorbije twee jaar massaal naar hun regionale zender gekeken en de bezoekersaantallen van websites van de zenders hebben alle records verbroken. Maar de zenders zijn niet blind voor wat de gevolgen zullen zijn van het veranderende mediaconsumptiegedrag. De impuls die minister Dalle nu vanuit het relancebudget geeft is de katalysator die het broodnodige transformatieproces in een stroomversnelling brengt.’ (NORTV)


Comments


bottom of page