top of page

Mooie waarderingscijfers voor het nieuwsaanbod van de regionale omroepen


De regionale omroepen laten jaarlijks een onafhankelijk waarderingsonderzoek uitvoeren van hun nieuwsprogrammatie. Daaruit blijkt dat de kijkers van de regionale omroepen duidelijk tevreden zijn met het geleverde werk. Alle omroepen krijgen een score van minstens 7 op 10 van de Vlaming. De omroepen halen daarmee opnieuw de kwaliteitsnorm die de Vlaamse overheid naar voren schuift.


Bekeken over de laatste 5 jaar, stelt het onderzoek ook een stijging van de gepercipieerde relevantie van het aanbod vast, alsook een gestegen aandeel van het aantal kijkers dat frequent zegt te kijken naar hun regionale omroep.


Het regionale nieuws wordt vooral geapprecieerd omwille van zijn betrouwbaarheid en actualiteit. Sinds 2018 krijgt de nieuwsprogrammatie van de regionale omroepen ook een stijgende score voor aspecten zoals relevantie voor de eigen leefwereld, het aan bod laten komen van verschillende perspectieven en het doen ontdekken van de eigen stad of gemeente.


De interesse in een breed aanbod van regionaal nieuws wordt bevestigd. Opvallende stijging in de interesse noteren we meer specifiek voor regionale sport, lifestyle en nachtleven.


Televisie is nog steeds het belangrijkste medium voor het bekijken van nieuwsprogramma’s, maar het belang ervan neemt af en wordt meer en meer overgenomen door andere digitale media, met name de tablet en smartphone. Een evolutie die nog iets meer uitgesproken is voor jongere generaties​.


De cijfers van dit onderzoek zijn bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst van de NORTV (Niet Openbare Regionale Televisieomroepen Vlaanderen), de koepelorganisatie van de Vlaamse regionale televisieomroepen op het kabinet van minister Dalle.


Lees meer: http://nortv.be/

コメント


bottom of page