top of page

Kijkers ook in 2023 zeer tevreden over hun regionale omroep

De regionale omroepen laten jaarlijks een onafhankelijk waarderingsonderzoek uitvoeren van hun nieuwsprogrammatie. Daaruit blijkt dat in 2023 de kijkers van de regionale omroepen duidelijk tevreden zijn met het geleverde werk. Alle omroepen krijgen een algemene waarderingsscore van minstens 7 op 10 van de Vlaming. De omroepen halen daarmee opnieuw de kwaliteitsnorm die de Vlaamse overheid naar voren schuift.


Ook op vlak van kijkintensiteit is er stabiliteit ten aanzien van vorige meting, het aantal kijkers dat even vaak of meer kijkt dan één jaar geleden is stabiel gebleven. 

Het regionale nieuws wordt vooral geapprecieerd omwille van zijn betrouwbaarheid en actualiteit, gevolgd door het “in touch” zijn met de mensen uit de buurt en haar toegankelijkheid. Daarnaast is er in het algemeen een stijgende trend op vlak van alle inhoudelijke maatstaven ten aanzien van 2022: ook inhoudelijk worden de zenders dus in 2023 positief geëvalueerd.

 

De interesse in een breed aanbod van regionaal nieuws wordt bevestigd, met belangrijkste interessedomeinen als actualiteit en mobiliteit. Opvallende stijging in de interesse doorheen de jaren noteren we meer specifiek voor gezondheid, fitness & wellness en lifestyle news.

 

Televisie blijft het belangrijkste medium voor het bekijken van nieuwsprogramma’s, maar het belang ervan neemt geleidelijk aan af en wordt meer en meer overgenomen door andere digitale media, met name de laptop/PC en smartphone. Hoewel regionale (nieuws)programma’s relatief weinig worden bekeken via sociale media, geeft 1/5 toch aan een regionale zender te volgen op sociale media. Zowel online kijken als volgen op sociale media is relatief hoger bij een jongere generatie.

 

De cijfers van dit onderzoek zijn bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst van de NORTV (Niet Openbare Regionale Televisieverenigingen Vlaanderen), de koepelorganisatie van de regionale televisieomroepen.

‘Uit deze waarderingsbarometer blijkt opnieuw dat de regionale omroepen een belangrijke rol vervullen in ons medialandschap. Mensen willen immers op de hoogte blijven van wat er in hun streek gebeurt. Bovendien is de kwaliteit van de berichtgeving toegenomen in vergelijking met de vorige barometer, en dat is een uitstekende zaak. Dat de kijkers steeds vaker beroep doen op andere kanalen dan televisie, denk maar aan smartphone en laptop, wijst erop dat ook bij de regionale omroepen de digitale kanalen verder aan belang winnen. Daarom zetten we met de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met de regionale omroepen sterk in op digitalisering en crossmediale samenwerking. Regionale omroepen moeten immers uitgroeien tot regionale mediaorganisaties, zodat ze hun kijkers zo goed mogelijk kunnen blijven informeren.’

Benjamin Dalle, minister van Media


 

met de steun van
Comentários


bottom of page